Vi ønsker oss flere medlemmer! Jo flere medlemmer vi er jo mer tyngde har vi og jo mer kan vi påvirke utviklingen av Vågsbygd.

Dersom du ønsker å bli medlem, gå inn på fliken "Bli Medlem"

Vi i Vågsbygd Vel vil jobbe med følgende:
-Gjøre Vågsbygda til et enda bedre område å leve i


-Bevare grønne områder, særlig friområder og lekeområder


-Sikre de gjenværende strandområder langs sjøen for allmenheten
-Bedre riksvei, kollektivforbindelser og sykkelveier til sentrum


-Utvikle et levende sentrum til glede for ung og gammel


-Stanse forurensing og forsøpling


-Formidle og øke kunnskapen om Vågsbygdas historie

Ønsker du å støtte oss i vårt arbeid kan du bli medlem ved å betale til konto 3000 16 87200.

Medlemsavgiften er som følger:
-Familie kr 150,-
-Enkeltmedlem kr 100,-
-Pensjonist kr 70,-

Email kan sendes til vaagsbygdvel@outlook.com