Styrets sammensetting i perioden 2012-13 er:

Stine Rye Bårdsen - Leder

Trond Ole Bertelsen - Styremedlem

Trond Udjus - Styremedlem

Iver Holter-Andersen - Styremedlem

Unn Krokan - Varasmedlem

Nina Merete Schage - Kasserer

Bjørg M. Nyjordet - Sekretær

 

Revisorer: Marianne Halvorsen og Aud Irene Fjeldstad

 

Valgkomité: Jon Matzow, Jan-Erik Tunaal-Larsen og Sissel Kristensen