REFERAT ONSDAG 03.09.2014

REFERAT ONSDAG 03.09.2014

Tilstede: Pål Friis, Trond Udjus , Karina Folkestad, Nina Schage, Svein Vegge, Signe Hansen og  Barbro Hansen

Referent : Barbro Hansen

 

 

Posten:

Mye brosjyrer, lite post. Karina sier opp postboksen.

Økonomi:

Få betalende medlemmer, nedgang med 20 medlemmer og med kun 120 er dette en stor nedgang. Det bør være et potensiale for langt flere medlemmer og det bør gjøres en innsats for å øke medlemstallet. Menighetsbladet betalt to ganger, Nina sjekker opp vedr tilbakebetaling kr 4053,-.

St.Hans Storenes:

Et vellykka arrangement, men enkelte forbedringer kan foretas:

Et lydanlegg som gjør at vi kan promotere Vågsbygd Vel samt til han som spilte trekkspill- Barbro sjekker med Arild Vehus.

Vi må ha nok folk til loddsalg, 10 kr lodd samt ”loddtrekkmaskin”- Signe sjekker muligheten .

Solgte for 12tusen og må ha mange nye loddbøker. Bankterminal, er det mulig? 

Trekning etter bålet var vellykket.

Flott heks- Karina spør om ny heks for 2015

Olavsdalen:

Vellykket arrangement ca 4-500 tilstede, info med bilder lagt ut på nettsiden til Vågsbygd Vel. Solid økonomi.

Bokprosjektet:

Trond informerte vedr div muligheter for søknad om finansiering. Pål og Trond har ansvar for søknader.

Brygge på Storenes:

Vi har tidligere fått prisanslag på ca 200 000 kr på 50 meter lang brygge. Når kommunen omregulerer Storenes til friluftformål åpnes muligheter for statlige tilskudd som vanligvis utgjør halvparten av kostnadene. For å få fortgang kan det være gunstig at Vågsbygd Vel også bidrar.

Pål jobber videre med dette og har kontakt med parkvesenet.

Stien på vestsiden av Idrettsplassen:

Pål har tatt kontakt via brev med utbyggerne for barnehagen på Idrettsplassen vedr gangstien som vi mener må bestå. Signe følger opp kontakten med saksbehandler i kommunen og passer på at Vågsbygd Vel er informert om videre saksgang.

Lysløype i midtre Vågsbygd :

Initiativ fra Mona Kristensen. Styret ser behovet for lysløype , men er usikker på hva som er beste trase. Karina legger ut forespørsel på Facebook.

Skjellsand på stranden på Storenes. Henvendelse til styret. Pål snakker med parkvesenet vedr dette.

Ny trasè E18/E39:

Svein Vegge sjekker opp denne saken og vi vil evt komme med innsigelser til kommunen innen fristen 12.09.  Vågsbygd Vel er helt klar på at enhver forringelse av Vågsbygdskauen og tilliggende turterreng i Søgne og Songdalen er helt uakseptabelt.

Menighetsbladet:  

Svein Vegge har neste innslag og frist for innlevering er 03.10., neste innlevering er 22.11. Et viktig tema for dette innlegget er å fortelle om våre store prosjekter og mobilisere til å melde seg inn i Vågsbygd Vel. Eva Albert spørres om hun ønsker å ha noe inn fra Olavsdalen

Neste styremøte i begynnelsen av november. Dato kommer senere.