REFERAT torsdag 23.10.2014

REFERAT TORSDAG 23.10.2014

Tilstede: Pål Friis (41658030),Karina Folkestad (41101054), Nina Schage (90168887), Svein Vegge (91709122), Signe Hansen (90584943) og  Barbro Hansen (48291680)

Trond Udjus  meldt frafall

Referent: Barbro Hansen

 

Saksliste:

Utbyggingssakene:

 

  1. Kroodden: Vågsbygd Vel går sammen med til Ytre Vågsbygd Vel i innvending mot veiløsningen.
  2. E-39: Traseen og Vågsbygdskogen ,Vågsbygd Vel går gjerne i allianse med Naturvernforbundet og Aksjonen på Hellemyr for å sikre at veiutbyggingen ikke forringer noen del av Vågsbygdskogen.  Svein Vegge følger saken.
  3. Idrettsplassen: Beholde stien, Signe Hansen følger saken.
  4. Kunstgress på idrettsbanen på Møvig: Vågsbygd Vel støtter saken
  5. Svar på innkommen mail fra beboer på Fiskåtangen:

 

1. Hva med " Kyststien" etter all vei ombygging. Bør tilbakeføres, men må omlegges betydelig mellom Fiskåtangen og Elkem. Må nok legges gangbro i tre der regnet alltid skyller stien bort. 

Pr dd jobber vi ikke med dette, men vi støtter oppgraderingen av kyststien i hele sin lengde. Vi kan gjerne være med og være pådriver til kommunen i denne saken. 
2. Håper dere jobber med bedre tilgjengelighet/parkeringsplasser til Vågsbygdskogene samt flere lysløyper. Fiskådalen? Kjosdalen?

Det jobbes pr dd ikke med parkeringsplasser til Vågsbygdskogene, men vi er i har begynt å vurdere forslag til trasé for en lysløype i midtre Vågsbygd. Her vil vi rådføre oss med IK Våg, løypeutvalget
3. Er Vågsbygd Vel også en "paraplyorganisasjon" for alle mindre vel i Vågsbygd?

Nei, vi er organisatorisk frittstående, men de lokale vellene kan gjerne søke støtte hos Vågsbygd Vel.

 

 

2. Vågsbygdboka:

Nina, Trond og Pål tar et planleggingsmøte vedr framdrift og presentasjon av prosjektet.

Svein lager liste over bedrifter samt kontaktpersoner i Vågsbygd.

Karina sjekker evt. legater og fond.

Signe sjekker hvilke banker og forsikringssaker som deler ut midler og hvilke tidsfrister som finnes for å lage søknader.

 

3. Lysløypa i sentral Vågsbygd: Dag Vige og Mona Kristensen fremlegger forslag fra kl 20:00 – 20:30

- Vågsbygd Vel v/ Pål Friis tar kontakt med IK Vågs løypeutvalg for evt. videre planlegging .

 

4. Eventuelt

 

Nytt styremøte avtales for januar evt. desember dersom nødvendig, dato settes senere.