Referat 02.04.14

Styremøte i Vågsbygd Vel 02.04.14

Til stede: Trond Udjus, Svein Vegge, Karina Folkestad, Barbro Hansen, Pål Friis. Signe Nordgård Hansen hadde forfall.

I tillegg møtte Aud Fjellstad (St.Hansarrangementet) og Unn Krokan (styrets oppgaver)

Det nye styret presenterte seg for hverandre.

Sak 1. St Hans på Storenes

Arrangementet har følgende elementer:

 1. Mail til parksjefen ved Trond Johanson om arrangementet.         Frist 1.juni
 2. Kunngjøring
  1. Annonser i Fvn.
  2. Facebook og hjemmeside
  3. Oppslag                                                                                i
  4. Menighetsbladet. Neste artikkel om St.Hans og Olavsdalen. Ansvar: Pål og Eva
  5. Underholdning
   1. Trekkspill. Karina undersøker
   2. Leker for barna. Krever evt 4-5 voksne
   3. Levende heks. Utgår
   4. Griller. Lånes. Signe spørres. To personer med tilhenger. Kjøper også kull
   5. Gevinster. Barbro påtar seg det.
   6. Loddbøker. Vi har antagelig nok. Barbro ser over beholdningen.
   7. Loddselgere. Nok folk hvis fint vær. Utsette trekning til etter bålet er tent?
   8. Heks til bålet. Karina undersøker med formingselevene. Fyrverkeri i heksa? Trond.
   9. Robåter fra Bragdøya kystlag.
   10. Paller til bålet. Aud bestiller
   11. Bålbygging. Sannsynligvis lørdag. Nok folk! Må organiseres.
   12. Rydding dagen etter.

Neste styremøte 21. mai for videre planlegging.

 Sak 2. Fordeling av styrets oppgaver.

 1. Det opprettes en egen hotmail for styret som velets adresse. Barbro
 2. Postboksen sies opp. Unn.
 3. Vi fortsetter avtalen med menighetsbladet. Pål og Eva tar første artikkel, Barbro neste og evt Svein den deretter.
 4. Høringssak Kirkebanen. Frist 16.april. Svein ser på saken. Hvis han finner at vi bør uttale oss sendes mail til alle i styret.
 5. Hjemmesida. Ansvar: Barbro.
 6. Facebook. Ansvar Karina.
 7. Økonomi/regnskap/medlemsregister. Ansvar Nina. Om ett år skal Nina avløses. Styret må finne den som overtar. Valgkomiteen gjør det ikke.
 8. Sekretær: Barbro.
 9. Vågsbygdbok. Ansvar for videre sonderinger: Trond. Flere må inn ettersom prosjektet tar form. Nytt møte med personer som kan sitte i en redaksjonskomite?
 10. Brygge langs østsida av Storenes. Trond hører med Trond Ole Bertelsen om han vil ta saken fram til vi får en prosjektskisse fra Skjærgårdsbygg eventuelt enda videre.

Sak 3 Eventuelt.

Det kom opp et spørsmål på Årsmøtet om Vågsbygd vel hadde en formell undergruppe som samarbeidet med Vågs løypeutvalg om merking av skogsstier. Aud Fjellstad fortalte at det ikke var noe formelt engasjement fra Vågsbygd vel i dette.

Det kom opp en ide om en lysløype i Vågsbygd.

Facebooksidene kan brukes til idemyldring for tiltak til beste for bygda.

I denne styreperioden er hovedsakene St.Hans, bokprosjektet og bryggeprosjektet. Som høringsinstans vil vi ofte ikke ha kapasitet til å engasjere oss i en rekke mindre saker som lokalvelene er opptatt av. Vi vil likevel forøke å være lydhøre for lokalvelenes engasjement. Større saker som berører allmenheten i bygda og særlig tilgangen til grøntområder vil bli prioritert.

Neste styremøte 21. mai kl 19.30 hos Pål