Referat 21.05.14

Referat møte Vågsbygd vel onsdag 21.05.2014

 

Tilstede: Svein Vegge, Karina Folkestad, Nina Schage, Pål Friis, Signe Nordgaard Hansen og Barbro Hansen

Meldt avbud: Signe Nordgaard Hansen og Trond Udjus

 

 

 1. Postboks: Vi beholder postboksen ut 2014,Karina sjekker boksen med jevne mellomrom.
 2. Brønnøysund: Nina sjekker hvordan vi kan endre og legge inn nytt styret samt opplyse om ny emailadresse- vaagsbygdvel@outlook.com
 3. Fellesmailen: Barbro har ansvar om å sjekke mailen med jevne mellomrom
 4. Høring Nordre Hovedgårdsvei-Nina sjekker om det er en sak for Vågsbygd vel
 5. Høring Kroodden – Svein sjekker om det er en sak for Vågsbygd Vel

 

 1. St.Hans:
  1. Mail til parksjefen v/Trond Johansen frist 1.juni – Signe
  2. Annonse FVN - Karina  - Grillene tennes kl 18:00, båltenning kl 20:00, loddsalg og loddtrekning 20:30, trekkspillmusikk 1 time fra kl 19-20, Facebook hjemmesiden og plakater som skal henges opp på Vågsbygd senter,.biblioteket- Karina samt annonsere om hjelp til bålbygging ! KR 10,- pr lodd husk penger J
  3. Menighetsbladet: Neste artikkel om St.Hans og Olavsdalen - Pål og Eva
  4. Griller: Hentes på søndag i forbindelse med bålbygging, Svein og Pål tar med tilhenger, Signe ordner kull og nøkkel til Fiskå skole. Grillene må leveres igjen,Trond har ansvar for dette.
  5. Gevinster: Barbro skaffer fra Agder Energi,Color Line og Vågsbygd senter samt legger ut info om dette på FB og nettsiden til Vågsbygd vel. Hører med Trond Udjus ang Rema 1000 og evt andre gevinster.
  6. Loddbøker: Barbro tar med disse på St.Hans
  7. Loddselgere:Barbro skaffer loddselgere
  8. Megafon: Signe ordner denne
  9. Trekning: Eva trekker og Barbro leverer ut gevinstene
  10. Heks til bålet: Karina avklarer med Pål
  11. Robåter fra Bragdøya Kystlag: Eva og Pål sjekker ut med Kystlaget
  12. Paller: Barbro svarer Eivind Sandvik med Aud Fjellestad på cc som har kontakt med Elkem.
  13. Bålbygging: Pål organiserer og setter opp liste, oppmøte kl 11 søndag 22.juni
  14. Rydding 24.juni: Trond og Signe
  15. Søppelsekker henges opp under arrangementet: Pål
  16. Leker for barna ? Legges ut på facebook av Karina. 18:30-19:30
  17. Loddtrekning:  kl 20:30
  18. Vekslepenger: Barbro ordner det samt leverer pengene til Nina i etterkant
  19. Menighetsbladet og fristene: Pål sjekker for de neste to nr
  20. Nytt styremøte  er satt til onsdag 3.september hos Pål om ikke annet bestemmes.