Ønsker du å støtte oss i vårt arbeid kan du bli medlem ved å betale til konto 3000 16 87200.

Medlemsavgiften er kr 150,-

Email kan sendes til vaagsbygdvel@outlook.com

 

Husk årsmøte i Vågsbygd Vel 22. mars 2017 kl 19.00 på lærerværeset på Fiskaa skole

Bjørkedalsheia, foto: Øyvind Bruce. Fotomontasje: figuru.no